Pośród licznych stolic województw w Polsce, Kraków wybija się zarówno w obszarze sztuki i